Priser Fysioterapi

Priser på fysioterapibehandling hos fysioterapeut med driftsavtale følger de til enhver tid gjeldende takster i avtalen mellom Norsk Fysioterapiforbund (NFF) og Kommunenes Sentralforbund (KS). Egenandelsplakaten vises nedenfor.

Ved behandling uten henvisning fra lege, eller hos fysioterapeut uten driftsavtale er egenandelen pr. 01.07.13 kr. 250,- pr undersøkelse eller behandling (30 min). Samme egenandel gjelder uavhengig av type behandling

EGENANDELSPLAKAT

Gjelder ved undersøkelse/behandling hos fysioterapeut med kommunal driftsavtale. Henvisning må foreligge ved behandlingsstart!

Egenandelsplakat

 


Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rdt og prv igjen.

FYSIOTRIM1 AS Mølnvegen 8, 7863 Overhalla
Telefon: 90 52 53 74

Nettsted levert av ibooking.no.